Vergoedingen en regelingen

Welljezelf heeft contracten met diverse gemeentes waardoor wij naast PGb ook Zorg in Natura kunnen aanbieden. Indien de kosten voor eigen rekening zijn, neem dan contact op!

Welljezelf is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie.

Welljezelf gaat zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben daarvoor een privacyreglement. Dit privacyreglement is bij ons op te vragen.

Neem gerust contact op!

© Copyright - www.welljezelf.nl - Made by Laura Lahana